Różne podejścia do dermatologii

Różne podejścia do dermatologii są stosowane w celu diagnozowania i leczenia chorób skóry. Na przykład, grupy fokusowe są wykorzystywane przez dermatologów i innych specjalistów w celu zrozumienia percepcji osób cierpiących na choroby skóry. Ponadto internetowe wsparcie samopomocy może być stosowane jako interwencja psychologiczna o niskiej intensywności.

Analiza zakresu działalności stacjonarnej i ambulatoryjnej

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat liczba pacjentów dermatologicznych przyjmowanych do szpitala zmniejszyła się. Trend ten nadal jest negatywny. Doprowadziło to do zwiększenia koncentracji na opiece ambulatoryjnej. Coraz częściej dermatolodzy będą mogli świadczyć szerszy zakres usług. Niektórzy pacjenci mogą wybrać drogę ambulatoryjną, ale inni będą wymagać bardziej intensywnego poziomu opieki.

Nie ma wątpliwości, że pacjenci dermatologiczni wymagają wysokiego poziomu opieki. Często będzie to wymagało wkładu innych specjalistów medycznych, ale często trudno jest zapewnić ten poziom opieki w warunkach ambulatoryjnych. Na przykład pacjenci ze zmianami skórnymi mogą wymagać leczenia szpitalnego lub monitorowania ran chirurgicznych. Pacjenci mogą również wymagać dożylnej antybiotykoterapii.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że większość pacjentów dermatologicznych jest przyjmowana z oddziałów ratunkowych – ten element tekstu pochodzi z portalu piekniejszastronazycia.pl. Korzystając z tych danych, można wyciągnąć wnioski na temat jakości świadczonej opieki. Kluczem jest analiza danych w świetle lokalnych wymagań.

Kolejną ważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest fakt, że świadczenia stacjonarne i ambulatoryjne nakładają się na siebie. Dermatolog może być odpowiedzialny za opiekę nad hospitalizowanymi pacjentami ze zmianami skórnymi, ale może być również zaangażowany w opiekę nad pacjentami ze schorzeniami niedermatologicznymi. Ważne jest, aby rozważyć to w świetle niedawnego badania, które wykazało, że pacjenci hospitalizowani z powodu schorzeń dermatologicznych mają wskaźnik błędów diagnostycznych od 30 do 80%.

Najlepszym sposobem na określenie prawdziwego wpływu dermatologicznych usług stacjonarnych i ambulatoryjnych jest zbadanie liczb. Obejmuje to ocenę wielkości populacji dermatologicznej, a także ocenę ich wymagań. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że dermatologia jest narządem interdyscyplinarnym i wymaga wielodyscyplinarnego podejścia.

Grupy fokusowe dla specjalistów dermatologii i osób żyjących z chorobami skóry

Posiadanie choroby skóry może być bardzo niepokojące. Oprócz objawów fizycznych, pacjenci mogą mieć problemy emocjonalne. Często są one nieproporcjonalne do stanu skóry. W tym badaniu przeanalizowano psychologiczny wpływ chorób skóry na pacjentów, ich opiekunów i system opieki zdrowotnej.

Uczestnikami badania byli specjaliści z dziedziny dermatologii, osoby cierpiące na choroby skóry oraz ich krewni. Dermatolodzy i inni pracownicy służby zdrowia zostali zrekrutowani za pomocą różnych środków, w tym lokalnych usług dobrobytu National Health Service i profesjonalnych grup dermatologicznych. Grupy fokusowe trwały 60 minut. Odbywały się w salach konferencyjnych uniwersytetów i hoteli.

Grupy fokusowe były prowadzone oddzielnie przez zespoły CH i KM. Od uczestników wymagano płynnej znajomości języka angielskiego. Grupy fokusowe były prowadzone według schematu wywiadu semistrukturyzowanego.

Skin Support to strona internetowa, która została opracowana przez wielu specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia w celu zapewnienia zasobów samopomocy dotyczących skóry. Strona jest idealnym narzędziem dla specjalistów, a także jest przydatna dla osób cierpiących na choroby skóry. Strona oferuje informacje o powszechnych problemach skórnych i sposobach leczenia, a także materiały do samodzielnego pobrania.

Strona jest również przydatna dla krewnych osób cierpiących na choroby skóry. SkinSupport zajmuje się również szerszym problemem społecznym, jakim jest piętno związane z chorobami skóry. Powinno to być zaznaczone na stronie.

Strona jest również łatwa w nawigacji. Kilku uczestników zauważyło, że łatwo jest znaleźć potrzebne im informacje. Jeden z uczestników zasugerował przeprojektowanie strony, co obejmowało dodanie filmów wideo, które wyjaśniałyby doświadczenia pacjentów. Inni uczestnicy woleli widzieć zdjęcia prawdziwych pacjentów zamiast zdjęć generowanych komputerowo. Niektórzy uczestnicy skarżyli się również, że strona nie oferuje informacji na temat pacjentów należących do mniejszości etnicznych.

Internetowe wsparcie samopomocowe jako interwencja psychologiczna o niskiej intensywności

Obecnie istnieją ograniczone interwencje samopomocowe o niskiej intensywności dla osób z chorobami skóry. Choroby te mogą mieć znaczący wpływ fizyczny i psychologiczny na pacjentów i całe społeczeństwo.

Aby wypełnić lukę w zakresie wsparcia psychologicznego dla pacjentów dermatologicznych, Brytyjskie Stowarzyszenie Dermatologów (BAD) stworzyło SkinSupport, internetową stronę samopomocy. Strona została stworzona przez profesjonalny panel doradczy złożony z dermatologów, psychologów i specjalistów ds. komunikacji.

Strona została zaprojektowana w celu zapewnienia pacjentom dermatologicznym wsparcia psychospołecznego o niskiej intensywności. Strona składa się z zasobów samopomocy do pobrania, które koncentrują się na powszechnych chorobach skóry. Internetowe wsparcie samopomocowe może być skutecznym sposobem na uzupełnienie braków w zakresie wsparcia psychospołecznego pacjentów dermatologicznych.

Strona internetowa została zaprojektowana, aby pomóc osobom z chorobami skóry w poprawie ich emocjonalnego, społecznego i fizycznego funkcjonowania. Strona internetowa jest użytecznym zasobem dla dermatologów i innych pracowników służby zdrowia, którzy mogą ją polecić osobom z chorobami skóry. Strona internetowa powinna oferować informacje na temat piętna społecznego i innych powszechnych chorób skóry, podkreślając jednocześnie związek między zdrowiem fizycznym i psychicznym.

Strona internetowa została przetestowana z udziałem pracowników medycznych i społeczeństwa. Od uczestników wymagano ukończenia 16 lat i płynnego posługiwania się językiem angielskim. Otrzymali oni link do strony internetowej i zostali poproszeni o jej przejrzenie. Dodatkowo, poproszono ich o skomentowanie aspektów strony. Niektórzy uczestnicy skarżyli się, że strona zawiera zbyt wiele informacji na pewne tematy. Inni sugerowali, że język strony powinien być przeprojektowany, aby był mniej medyczny. Jeszcze inni sugerowali dodanie filmów, które opisywałyby doświadczenia pacjentów.

Strona została również oceniona przez panel doradczy ekspertów. Uczestniczyli w nim pacjenci cierpiący na choroby skóry, a także krewni i przyjaciele osób żyjących z chorobami skóry. Osoby te były rekrutowane za pomocą różnych metod, w tym mediów społecznościowych, list wolontariuszy i specjalnych grup zainteresowań w dziedzinie dermatologii.

Jakość obrazów w dużych zbiorach danych budzi obawy

Pomimo szumu wokół technologii, jakość obrazów w dużych zbiorach danych jest często tematem dyskusji. Na szczęście istnieje wiele inicjatyw, które próbują rozwiązać ten problem. Na przykład, wiele badań klinicznych ocenia nowe podejścia do obrazowania skóry. Wśród tych badań znaleźliśmy wiele sukcesów. Jednak wiele z tych sukcesów nie spełnia kryteriów. Co więcej, wiele z tych badań jest nękanych przez ograniczone finansowanie i ograniczony dostęp do próbek. W tym kontekście duży zbiór danych może służyć jako kopalnia złota dla odkryć. Jednak najlepszym sposobem na wykorzystanie tych danych jest ustanowienie formalnego standardu jakości. Jednym z takich zbiorów danych jest zestaw testów obrazowania czerniaka dermoskopowego UCSF. Ostatnio przeprowadziliśmy bezstronny przegląd tego zestawu. Wykorzystując ten zestaw danych, opracowaliśmy metodologię oceny wydajności poszczególnych komponentów oraz porównania i zestawienia wydajności poszczególnych komponentów względem siebie.

Integracyjne sympozjum dermatologiczne

Niezależnie od tego, czy jesteś dermatologiem, estetykiem, lekarzem ajurwedyjskim, asystentem lekarza, praktykiem akupunktury, czy studentem medycyny, możesz uzyskać certyfikat ukończenia za udział w Integracyjnym Sympozjum Dermatologicznym (IDS). Pięciodniowe wydarzenie odbyło się w Sacramento w Kalifornii, a wzięło w nim udział ponad 35 prelegentów, panele interdyscyplinarne i ponad 300 kolegów z całego świata.

Dermatologia integracyjna to holistyczne, oparte na dowodach naukowych podejście do opieki nad pacjentem. Kładzie nacisk na odżywianie, styl życia i zaburzenia równowagi hormonalnej. Jest to opcja leczenia dla pacjentów, którzy są oporni na konwencjonalne terapie. Może być również stosowany u pacjentów, którzy wolą ograniczyć ekspozycję na środki farmaceutyczne.

Ayurveda i TCM (Tradycyjna Medycyna Chińska) to starożytne systemy medyczne, które leczą ciało, umysł i ducha. Terapie te mogą pomóc w znalezieniu rozwiązań dla zaburzeń skórnych.

Na Sympozjum Dermatologii Integracyjnej dowiesz się, jak stosować naturalne produkty w leczeniu chorób skóry. Poznasz również ajurwedyjskie i zachodnie opcje leczenia. Usłyszysz od najlepszych ekspertów w dziedzinie dermatologii.

Konferencja jest organizowana przez LearnSkin, grupę dermatologów i innych profesjonalistów zaangażowanych w rozwój opartej na dowodach naukowych, naturalnej pielęgnacji. Grupa ta produkuje podcast i organizuje serię wykładów z udziałem zaproszonych prelegentów. Podcastu Learn Skin można słuchać wszędzie tam, gdzie dostępne są podcasty.

LearnSkin jest również zaangażowana w zaspokajanie potrzeb rosnącej liczby praktyków, którym zależy na odpowiedzialnej edukacji. Firma zapewnia edukację opartą na dowodach i oferuje platformę dla praktyków, aby dowiedzieć się o najnowszych badaniach w dziedzinie dermatologii. Mają nagrane ponad 100 odcinków. Mają również specjalne wykłady gościnne, a ich podcast jest prowadzony przez dwóch dermatologów z certyfikatem zarządu.

Sympozjum Dermatologii Integracyjnej to wydarzenie mające na celu pomoc w rozwoju dziedziny dermatologii integracyjnej. Sympozjum ma charakter interaktywny i gromadzi ekspertów z całego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *